Inschrijfformulier ?>

Inschrijfformulier

Benieuwd of er een plek voor u vrij is in haven?  Neem gerust even contact met ons op, we kijken graag naar de mogelijkheden. Momenteel is er een wachtlijst van ongeveer 7 boten. 

Lid worden van de haven

Gebruik het onderstaande webformulier om lid te worden van de haven, of download hier een printbaar inschrijfformulier. Doe dit enkel wanneer u reeds toezegging heeft ontvangen van een vaste ligplaats. 

Inschrijfformulier

Rijbewijsnummer, paspoortnummer of id-kaartnummer
Kruiser, zeilboot, sloep, roeiboot, speedboot etc. En hoeveel vierkante meters bedekt de boot. (Lengte x Breedte)
Belangrijke punten uit het havenreglement van WSV De Swaenenburght: - De contributie bedraagt €32,50 euro per lid per jaar; - Eenmalige inschrijfkosten €10,-; - Opzegging van het lidmaatschap dient 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het bestuur; - De verschuldigde contributie en inschrijfkosten zullen door mij, onverwijld na ontvangst van de nota aan de penningmeester worden voldaan; - Indien ik met een vaartuig gebruik maak van een ligplaats in de haven, ben ik verplicht dit vaartuig te verzekeren; - De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw vaartuig. Voor verdere regels zie huishoudelijk reglement dat door mij is ontvangen.