Inschrijfformulier ?>

Inschrijfformulier

Benieuwd of er een plek voor u vrij is in haven? Kijk hier voor het actuele aanbod, of neem gerust even contact op. We kijken graag naar de mogelijkheden. 

Lid worden van de haven

Gebruik het onderstaande webformulier om lid te worden van de haven, of download hier een printbaar inschrijfformulier. Doe dit enkel wanneer u reeds toezegging heeft ontvangen tot een vaste ligplaats. 

Secretariaat:
Postbus 185
1160 AD Zwanenburg

Inschrijfformulier

Rijbewijsnummer, paspoortnummer of id-kaartnummer
Kruiser, zeilboot, sloep, roeiboot, speedboot etc. En hoeveel vierkante meters bedekt de boot. (Lengte x Breedte)
Belangrijke punten uit het havenreglement van WSV De Swaenenburght: - De contributie bedraagt €32,50 euro per lid per jaar; - Eenmalige inschrijfkosten €10,-; - Opzegging van het lidmaatschap dient 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het bestuur; - De verschuldigde contributie en inschrijfkosten zullen door mij, onverwijld na ontvangst van de nota aan de penningmeester worden voldaan; - Indien ik met een vaartuig gebruik maak van een ligplaats in de haven, ben ik verplicht dit vaartuig te verzekeren; - De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw vaartuig. Voor verdere regels zie huishoudelijk reglement dat door mij is ontvangen.