Inschrijfformulier ?>

Inschrijfformulier

Benieuwd of er een plek voor u vrij is in haven? U kan contact opnemen met de havenmeester Leo Noordermeer op 06-81050800.

Gebruik het onderstaande webformulier om lid te worden van de haven, of download hier een printbaar inschrijfformulier.

Secretariaat:
Postbus 185
1160 AD Zwanenburg

Inschrijfformulier

Rijbewijsnummer, paspoortnummer of id-kaartnummer
Kruiser, zeilboot, sloep, roeiboot, speedboot etc. En hoeveel vierkante meters bedekt de boot. (Lengte x Breedte)
Belangrijke punten uit het havenreglement van WSV De Swaenenburght: - De contributie bedraagt €32,50 euro per lid per jaar; - Eenmalige inschrijfkosten €10,-; - Opzegging van het lidmaatschap dient 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het bestuur; - De verschuldigde contributie en inschrijfkosten zullen door mij, onverwijld na ontvangst van de nota aan de penningmeester worden voldaan; - Indien ik met een vaartuig gebruik maak van een ligplaats in de haven, ben ik verplicht dit vaartuig te verzekeren; - De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw vaartuig. Voor verdere regels zie huishoudelijk reglement dat door mij is ontvangen.