Nieuw biljart ?>

Nieuw biljart

Afgelopen week is er een nieuw biljart geplaatst op de haven

Het super mooie biljart is geschonken door Bert van Noort.

De verhuiskosten zijn door Jan van Deenen op zich genomen.

En het nieuwe laken zijn bekostigt door de biljartclub

en de watersportvereniging.

We hopen dat er vele hete partijen op het biljart uitgevochten gaan worden.


Comments are closed.