Steiger voortgang

De werkzaamheden aan de nieuwe steiger kan je hier volgen!

Nieuwe steiger en havenwerkdagen.

De voortgang van de werkzaamheden worden hier bijgehouden.

Zoals al aangegeven, komt er een nieuwe buitensteiger. Volgens planning wordt half november gestart en vindt de oplevering aan het begin van het nieuwe jaar plaats. De buitensteiger zal een kleine 4 meter naar buiten geplaatst worden, zodat we meer manoeuvreerruimte krijgen en mogelijk ook een paar extra ligplaatsen; zie in bijlage de nieuwe situatie. De haven zal opnieuw ingedeeld worden.

Veel werk wordt uitbesteed en om de kosten zoveel mogelijk te drukken, doen we bij deze nu al een oproep aan onze leden om mee te helpen met de werkzaamheden die wij niet gaan uitbesteden. De oude steiger zal afgevoerd moeten worden en steigerdelen van de vaste steiger worden deels vernieuwd. We zullen hiervoor nog de nodige oproepen plaatsen en rekenen erop dat iedereen graag bereid is zijn steentje weer bij te dragen. Opgeven kan altijd bij Gijs en/of Piet Ligtenberg.

 

Nieuwe Steiger

Zaterdag 18 november

De waterleiding was met het verwijderen van de oude steiger stuk getrokken, maar vandaag weer alles hersteld! 

Vrijdag 17 november

Wat dronebeelden en overige kunstzinnige plaatjes van de uitgevoerde werkzaamheden.

Donderdag 16 november

Aanvang verwijderen van de oude steiger.

Zaterdag 28 oktober

Zaterdag 28 oktober zijn we gestart met het vrijmaken van de steiger. Alle elektriciteit en lichtmasten zijn verwijderd en alle boten verplaatst. Volgende stap zal zijn om de oude steiger af te voeren, hiervoor wordt iedereen opgeroepen om ook zoveel mogelijk medewerking te verlenen. Aanmelden kan bij Gijs en/of Piet Ligtenberg.