Steiger voortgang

De werkzaamheden aan de nieuwe steiger kan je hier volgen!

Nieuwe steiger en havenwerkdagen.

De voortgang van de werkzaamheden worden hier bijgehouden.

De nieuwe buitensteiger is bijna gereed voor oplevering. De buitensteiger is een kleine 4 meter naar buiten geplaatst, zodat er meer manoeuvreerruimte is gekomen en ook een paar extra ligplaatsen; zie in bijlage de nieuwe situatie. De haven zal opnieuw ingedeeld worden.

Veel werk is uitbesteed en om de kosten zoveel mogelijk te drukken, is er op de werkdagen hard gewerkt door de leden om diverse werkzaamheden uit te voeren. Allen die meegewerkt hebben heel hartelijk dank! De haven ziet er weer tiptop uit!

 

Nieuwe Steiger

Maandag 8 april 2024

De roosters worden geplaatst!

Zaterdag 18 november 2023

De waterleiding was met het verwijderen van de oude steiger stuk getrokken, maar vandaag weer alles hersteld! 

Vrijdag 17 november 2023

Wat dronebeelden en overige kunstzinnige plaatjes van de uitgevoerde werkzaamheden.

Donderdag 16 november 2023

Aanvang verwijderen van de oude steiger.

Zaterdag 28 oktober 2023

Zaterdag 28 oktober zijn we gestart met het vrijmaken van de steiger. Alle elektriciteit en lichtmasten zijn verwijderd en alle boten verplaatst. Volgende stap zal zijn om de oude steiger af te voeren, hiervoor wordt iedereen opgeroepen om ook zoveel mogelijk medewerking te verlenen. Aanmelden kan bij Gijs en/of Piet Ligtenberg.